Rozmowa z Dariuszem Puchalskim prezesem zarządu DGCS, głównym organizatorem Mistrzostw Polski Przedsiębiorców w Szachach.

Rozmowa z Dariuszem Puchalskim prezesem zarządu DGCS, głównym organizatorem Mistrzostw Polski Przedsiębiorców w Szachach.

 

MK:  Z tego co nam wiadomo, siódme Mistrzostwa Polski w Szachach organizowane przez grupę firm związanych z DGCS S.A. odbędą  się tym razem w Warszawie zamiast jak poprzednie sześć w Ostrowie Wielkopolskim. Czym spowodowana jest ta decyzja? Czy Ostrów to za małe miasto na imprezy tej rangi?

 

DP: Nie, Ostrów jest jak najbardziej dobrym miejscem na organizację turnieju. Wszystkie dotychczasowe mistrzostwa przeprowadzane przez nas w tym mieście zawsze zbierały bardzo wysokie oceny za organizację imprezy. Jednym z głównych czynników o tym decydującym było każdorazowe zaangażowanie naszych lokalnych współpracowników. Zawsze spotykaliśmy się z wielkim wsparciem i zaangażowaniem dyrektorów i pracowników szkól w którym pomieszczeniach odbywały się mistrzostwa. Za każdym razem, zarówno uczestnicy jak i my byliśmy bardzo zadowoleni.

 

MK: Skąd więc ta zmiana? Czy to jednak nie będzie stratą dla naszej lokalnej społeczności?

 

DP: Robimy wszystko aby tak si,e nie stało. Naszym celem zawsze była promocja szachów, oprócz oczywiście promocji firmy. Jednak skupiamy się na promocji szachów jako doskonałego narzędzia do nauki myślenia i działania w oparciu o budowaną i wdrażaną strategię, szczególnie w przedsiębiorstwach. Chcemy szczególnie na ten walor tej pięknej gry zwracać uwagę. Naszym marzeniem jest uczynienie z szachów także czegoś w rodzaju „intelektualnego golfa” przy którym przedsiębiorcy będą się spotykać, niezależnie od pogody i w swobodnej atmosferze wymieniać poglądy doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności.  Nie chcę przez to powiedzieć, że gra w golfa nie wymaga udziału intelektu, raczej chcę nawiązać do szeroko znanej tradycji klubów golfowych nie uzależniając się jednak od pogody i kilku hektarów specjalnie przygotowanego terenu. Ten potencjał marketingowy został dostrzeżony także przez innych. Wolimy sami zorganizować imprezę w Warszawie, zamiast czekać aż inni skopiują nasz pomysł czerpiąc z naszych już 6-letnich tradycji spychają c trochę nasz turniej na drugi plan. To główna przyczyna tej zmiany. Jednak jesteśmy przekonani, że Ostrów czy też Kalisz w któym nasza firma ma swoją siedzibę jeszcze nie raz odegrają główną rolę w organizacji mistrzostw. I nie chodzi mi tylko tutaj o kurtuazyjne zapewnienie, mamy na to konkretny pomysł.

 

MK: Czy może Pan powiedzieć jaki?

 

DP: Wolałby jeszcze dziś nie okrywać w tym temacie wszystkich kart. Nasz pomysł z taką formułą i organizacją mistrzostw był w pewnym sensie nowatorskim i chciałbym aby tak pozostało w odniesieniu do kolejny tego typu imprez przez nas organizowanych. Ale myślę, że w ciągu kilku miesięcy odpowiedź na Pańskie/Pani pytanie będzie widoczna.

 

MK: Czy zmiana dotyczy głównie miejsca organizacji Mistrzostw?

 

DP: W zasadzie nie. Mówiąc precyzyjniej, zmienia się głównie i tylko sama formuła tych mistrzostw. Zmiana miejsca organizacji w tym roku na Warszawę jest tylko tego pochodną. Po pierwsze świadomie rezygnujemy z powszechnego udziału szachistów w naszej imprezie skupiając się na przedsiębiorcach i na konkretnym walorze edukacyjnym o którym wcześniej już wspomniałem. Poprzednio, jednym z czynników zachęcającym do startu w naszym turnieju były nagrody, ich wysokość. W tym przypadku będą symboliczne a wartością dla uczestników -przedsiębiorców mają być nowe, lepsze kontakty oraz szlifowanie mistrzostwa w budowaniu i realizacji strategii biznesu. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i że w tym roku podczas naszego turnieju będzie miała miejsce pierwsza prezentacja książki napisanej wspólnie przez szachistę i przedsiębiorcę której treść koncentruje się właśnie na tych aspektach.  Chcemy żeby była ona rozpoczęciem cyklu wzajemnych ciągłych, okresowych dyskusji i wymiany doświadczeń w tym obszarze.  Mamy również nadzieję, że to wszystko jeszcze bardziej zwróci uwagę na zasadność propagowania tej gry w szkołach od pierwszych lat nauki. Mamy całkiem niezłe szkolnictwo, jednak w obszarze ogólnie rzecz ujmując nauki przedsiębiorczości pozostawia jeszcze wiele do życzenia.

 

MK: Cele bardzo ambitne, życzymy oczywiście ich jak najpełniejszej realizacji. Dziękuję za rozmowę.

 

DP: Dziękuję również i oczywiście zapraszam wszystkich chętnych do udziału w naszym turnieju 2 października w Warszawie. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.szachy.dgcs.pl