Akademia Innowacyjnego Biznesu

6 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się szkolenie skierowane do wielkopolskich przedsiębiorców i ich pracowników, służące stałemu podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności oraz dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki. Inspiracją wykładu stała się książka „Strategia 64 pól w biznesie” autorstwa Tomasza Delegi – Prezesa Polskiego Związku Szachowego, http://delegaitm.pl/ oraz Dariusza Puchalskiego – Prezesa Zarządu DGCS S.A.

 

Podczas w/w szkolenia omówione zostały zagadnienia:

1. Pomyśl zanim zaczniesz – przygotowanie do partii szachowej, a przygotowanie

do biznesu, cel w szachach i biznesie, analiza wstępna i szczegółowa, technika SWOT, strategia i taktyka w szachach i biznesie, błękitny ocean, misja i wizja firmy, centrum szachownicy i centrum biznesu, SMART.

2. Pierwsze posunięcia – debiut w szachach i biznesie, podstawowe reguły i odstępstwa

od nich, konkurencja w szachach i biznesie, „negocjacje” z przeciwnikiem, blef, gra na ślepo, przyczółki rynkowe, strategia judo, wejście na rynek, algorytmy i pętle, cechy dobrego planu, elastyczność w szachach i biznesie.

3. Kolejne posunięcia – gra środkowa w szachach i biznesie, ocena sytuacji, poświęcenie

w szachach i biznesie, zarządzanie czasem, techniki optymalizacji, efektywność w biznesie, plany i plany awaryjne, monitorowanie ryzyka, praca w zespole, controlling, strategiczna karta wyników.

4. Zbieramy owoce – końcówka w szachach i biznesie, wykorzystanie pamięci, typowe schematy i rozwiązania, zugzwang, ocena działań, podsumowanie projektu, gromadzenie danych, i wprowadzanie korekt.

5. I co dalej – analiza i samodoskonalenie w szachach i biznesie, forma i kondycja fizyczna, aktualizacja strategii w biznesie, przyczyny porażki, źródła sukcesów, redefinicja celów, planowanie zmian w szachach i biznesie, wnioski na przyszłość.