DGCS Biznes Forum

4 października 2019 r. w Hotelu Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim w godz 12:00 – 18:00 odbędzie się DGCS Biznes Forum, czyli konferencja z merytorycznymi prezentacjami, które pozwolą Ci jeszcze lepiej rozwinąć biznes. Prowadzona przez wyjątkowych prelegentów o utytułowanych nazwiskach, przedstawicieli lokalnych organizacji.

Prezentowane tematy:

 • Dlaczego warto prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes? O nowym kierunku rozwoju CSR w Polsce i Wielkopolsce. Jak sfinansować prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu? O możliwości pozyskania bezzwrotnych środków na rozwój swojego CSR.

  Wykładowcy z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi zaprezentują, w jaki sposób można powiązać prowadzenie własnego biznesu z rozwijającą się dynamicznie w Polsce i w Wielkopolsce ekonomią społeczną. Oprócz pokazania dobrych przykładów i omówienia obecnych trendów w tym zakresie przedstawią też informacje o możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na ten cel.

 • System Ubezpieczeń społecznych jako system otwarty na przedsiębiorców i ich potrzeby.

  Nową wartością w zarządzaniu w sektorze publicznym jest przede wszystkim zorientowanie na potrzeby szeroko rozumianych interesariuszy życia publicznego. Przykładem tego jest stałe podnoszenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jakości usług, jakie oferuje swoim klientom ZUS, jako e-organizacja i innowacyjna instytucja zaufania publicznego. Prezentację poprowadzi Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim Pani Donata Szopińska Frąszczak.

 • Zaszachuj konkurencję z darmowymi poręczeniami SFPK.

  Prezentację poprowadzi Pani Aneta Karkosz – Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Przedstawiona zostanie oferta Funduszu, m.in.: darmowe poręczenia kredytów i pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE 2 oraz bezgotówkowe wnoszenie wadium.

 • Ostrowski Rynek Energetyczny –  jak lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać na przystąpieniu do klastra energii.

  Prezes Zarządu CRK ENERGIA Sp. z o.o. dr Artur Dembny zaprezentuje „Ostrowski Rynek Energetyczny” – jego ideę, innowacyjność oraz korzyści dla lokalnych przedsiębiorców, którzy przystąpią do klastra energetycznego.

 • Przedsiębiorczy Ostrów – samorządowe wsparcie dla przedsiębiorców na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego.

  Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przedstawi projekt „Przedsiębiorczy Ostrów”, który poświęcony jest wspieraniu i promowaniu lokalnej przedsiębiorczości, obejmujący szereg inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju i promocję lokalnych firm – od micro po największych przedsiębiorców.

 • Gmina Ostrów Wielkopolski – warto zobaczyć, warto inwestować, warto tu zostać!

  Prezentacja prowadzona przez przedstawicieli Gminy Ostrów Wielkopolski.

 • Ryzyko i zagrożenia braku dochowania należytej staranności w transakcjach udokumentowanych fakturą VAT oraz sposoby ich minimalizacji.

  Omówienie sposobów weryfikacji kontrahentów, tak aby bezpiecznie nawiązywać i utrzymywać relacje biznesowe z dochowaniem należytej staranności. Także praktyczne przedstawienie najważniejszych okoliczności branych pod uwagę przez urzędników skarbowych w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT i grożących konsekwencji wynikających z niezachowania należytej staranności. Prezentację poprowadzą: Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk – Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, jeden z głównych autorów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wraz z członkiem Zarządu DGCS S.A. Andrzejem Puchalskim – certyfikowanym księgowym mającym wieloletnie doświadczenie z przeprowadzania specjalistycznych weryfikacji procesów księgowych pod kontem ich poprawności, dostarczania oczekiwanych informacji zarządczych, optymalizacji, wykrywania istotnych nieprawidłowości, oceny jakości zasobów.

Wiemy jak ważny dla przedsiębiorcy jest czas, na DGCS Biznes Forum wykorzystasz go efektywnie!
 

Formularz rejestracyjny DGCS Biznes Forum (ilość miejsc ograniczona, rejestracja trwa do 27 września 2019 roku).

 

AGENDA DGCS BIZNES FORUM*
12:00 – 12:40

DLACZEGO WARTO PROWADZIĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES? O NOWYM KIERUNKU ROZWOJU CSR W POLSCE I WIELKOPOLSCE

12:45 – 13:00 WYSTĘP MUZYCZNY WERONIKI NIEMIEC – PÓŁFINALISTKI II EDYCJI PROGRAMU TELEWIZYJNEGO „ŚPIEWAJMY RAZEM – ALL TOGETHER NOW”
13:00 – 13:15 INAUGURACJA XI MISTRZOSTW POLSKI PRZEDSIĘBIORCÓW W SZACHACH DGCS OPEN 2019 I DGCS BIZNES FORUM
13:20 – 14:00 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH JAKO SYSTEM OTWARTY NA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH POTRZEBY
14:10 – 14:40 ZASZACHUJ KONKURENCJĘ Z DARMOWYMI PORĘCZENIAMI SFPK
14:40 – 15:00 PRZERWA KAWOWA
15:00 – 15:30 OSTROWSKI RYNEK ENERGETYCZNY – JAK LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY MOGĄ SKORZYSTAĆ NA PRZYSTĄPIENIU DO KLASTRA ENERGII
15:30 – 16:00 PRZEDSIĘBIORCZY OSTRÓW – SAMORZĄDOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
16:00 – 16:20 GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI – WARTO ZOBACZYĆ, WARTO INWESTOWAĆ, WARTO TU ZOSTAĆ!
16:20 – 16:30 PRZERWA KAWOWA
16:30 – 17:25 RYZYKO I ZAGROŻENIA BRAKU DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W TRANSAKCJACH UDOKUMENTOWANYCH FAKTURĄ VAT ORAZ SPOSOBY ICH MINIMALIZACJI
17:30- 17:45 WYSTĘP MUZYCZNY WERONIKI NIEMIEC
17:45 – 18:30 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE DGCS OPEN 2019 ORAZ DGCS BIZNES FORUM – WRĘCZENIE NAGRÓD
18:30 – 19:00 NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ JAKO ATUT – PREZENTACJA SZACHÓW FISCHERA
* PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE