Szczegółowa Agenda DGCS Biznes Forum

Szczegółowa Agenda DGCS Biznes Forum

Turniej szachowy poprzedzi DGCS Biznes Forum. Prelegenci przygotowujący serię ciekawych wystąpień podejmują w tym roku szeroko rozumiane tematy dotyczące: cyberbezpieczeństwa, nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych, nowych zjawisk na rynku energii, innowacyjnego podejścia w tworzeniu strategii biznesowych, ulg badawczo-rozwojowych oraz najnowszych trendów w informatyce dla biznesu.

Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu wydarzenia, w biurze przy salach konferencyjnych, gdzie każdy uczestnik DGCS Biznes Forum otrzyma identyfikator. Ilość miejsc jest ograniczona.

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych prelekcji:

10:00 – 10:25
„Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – działalność administracji oraz przedsiębiorców w tym obszarze”

Na pierwszej prelekcji DGCS Biznes Forum, przeanalizowane zostaną podstawowe założenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której zapisy weszły w życie 28 sierpnia br (ustawa o KSC). Prelegent skomentuje najistotniejsze zmiany jakie niesie nowa regulacja dla codziennej praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw. Prelegent postara się odpowiedzieć na pytania:
– Co w praktyce oznacza dla sektora publicznego oraz prywatnych przedsiębiorców enigmatyczne dotychczas pojęcie ,,podnoszenia poziomu krajowego cyberbezpieczeństwa”?
– Jakie podmioty należy zaliczyć do kategorii ,,operatorów usług kluczowych.’’ W części networkingowej, prelegent być może zdoła odnieść się do uwag oraz pytań kierowanych pod adresem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).


10:30 – 10:55
„Prawnie uzasadnione interesy administratora, a przetwarzanie danych osobowych”

Analizując konstrukcję prawną przesłanki legalności przetwarzania danych o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawnie uzasadnionych interesów administratora, autor wystąpienia zaprezentuje koncepcje jej prawidłowego stosowania
w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W wystąpieniu podjęta zostanie próba zdefiniowania pojęcia ,,prawnie uzasadnionego interesu’’ w kontekście komentowanego przepisu, poprzez zastosowanie metod wykładni (językowej, systemowej, funkcjonalnej) w oparciu o analizowane orzecznictwo oraz stanowisko doktryny. Prelegent poruszy istotny w ostatnim czasie problem rozdzielenia rodzajów czynności dla których podstawą przetwarzania powinna być zgoda podmiotu danych od tych, które mogą być wykonywane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. W wyniku przeprowadzonej analizy dogmatycznej omawianych przepisów, prelegent skonfrontuje je z zaobserwowanymi praktykami oraz rozwiązaniami opracowywanymi przez ekspertów z Grupy DGCS, w ramach świadczenia usług z zakresu audytów oraz wdrożeń w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).


11:00 – 11:25
„Pozycja odbiorcy na rynku energii elektrycznej, klastry energii – nowe zjawisko na rynku energii”

W prezentacji przeanalizowana zostanie aktualna sytuacja na rynku energii: dramatyczne wzrosty cen, ich powody, skutki jakie to wywoła w ofertach sprzedaży energii, przełożenie na ceny i inflację. Prelegent pokaże, jak należy poruszać się w gąszczu ofert, aby nie przepłacać za zakup energii elektrycznej. W drugiej części wystąpienia zaprezentowana zostanie idea klastra energii jako nowego zjawiska, polegającego na budowaniu dobrowolnych związków producentów energii i jej konsumentów, którzy na lokalnym rynku starają się zbudować model samozaopatrywania się w to medium.


11:30 – 11:55
„Expert365.pl – platforma wsparcia Twojego biznesu przez Internet”

W dobie komunikacji cyfrowej, nie musimy już wychodzić z biura czy z domu, by znaleźć wsparcie w zakresie szeroko rozumianego doradztwa biznesowego oraz usług consultingowych. Expert365.pl to platforma wspierająca komunikację między specjalistami w danej dziedzinie, a przedsiębiorstwami czy osobami fizycznymi, poszukującymi rozwiązań określonych problemów. Za pomocą platformy Expert365.pl, można znaleźć specjalistę, zweryfikować jego doświadczenie, czy zaplanować i umówić wizytę on-line. Komunikacja przez platformę Expert365.pl, to nie tylko maksymalnie uproszczone wymagania techniczne, ale też m.in. efektywne planowanie spotkań, bezpieczny obieg dokumentów, bieżąca weryfikacja statusu sprawy oraz możliwość dokonywania płatności za poradę. Możliwości platformy Expert365.pl są dużo większe i równie dobrze można je adaptować do usprawnienia komunikacji między innymi podmiotami gospodarczymi typu: urzędy, szpitale, placówki publiczne, stowarzyszenia itd.


12:00 – 12:25
„Design Thinking jako strategia tworzenia innowacji”

W szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym innowacja zaczyna być koniecznością. Mając odpowiednią strategię, tworzenie innowacyjnych usług i produktów może być łatwe, szybkie
i skuteczne. Zmianie musi jednak ulec nasz sposób myślenia – z tradycyjnego podejścia do tworzenia rozwiązań – na podejście projektowe. Design Thinking (Myślenie Projektowe) to usystematyzowany, iteracyjny proces skoncentrowany na użytkowniku. Zasadniczo składa się on z dwóch etapów. Etapu badań, podczas których organizacja rozpoznaje potrzeby swoich klientów oraz etapu projektowego, kiedy tworzone są pożądane rozwiązania. Charakterystyczne dla myślenia projektowego jest angażowanie podczas procesu różnych interesariuszy oraz bezpośrednie doświadczanie świata swoich klientów poprzez współtworzenie (kokreację) z nimi rozwiązań. Siła Design Thinking tkwi również w tym, że pozwala organizacji sprawdzić swoje pomysły jeszcze przed ich wdrożeniem. Obniża zatem ryzyko inwestycyjne związane z wprowadzeniem na rynek nietrafionych produktów czy usług. Jeśli mieliby Państwo mieć dziś tylko jedną strategię lepiej, aby to była strategia tworzenia innowacji.


12:30 – 12:55
„Ulga badawczo rozwojowa najlepszą forma optymalizacji zobowiązań podatkowych”

Dzięki prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorca nabywa prawo
do skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej. Ulga badawczo rozwojowa polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności – tzw. „kosztów kwalifikowanych”. Ulga ta to obecnie najlepsze narzędzie legalnej optymalizacji podatkowej. Dzięki uldze możemy również zdobywać nowe rynki zbytu, stajemy się bowiem firmą innowacyjną i nowoczesną. Skorzystanie z ulgi powoduje, iż koszty innowacji
i badań są w znacznej części finansowane przez Państwo z naszych podatków. Ulga znaczącą obniża podatki. W przypadku przedsiębiorców zatrudniających liczny personel zajmujący się innowacjami obciążenia podatkowe związane z podatkiem dochodowym mogą praktycznie zniknąć. Największe korzyści ulga przynosi małym i średnim przedsiębiorcom i to do nich jest głównie skierowana. Podsumowując skorzystanie z ulgi to wyłącznie korzyści. Bardzo istotne jest jednak odpowiednie, przed skorzystaniem z ulgi zdiagnozowanie przedsiębiorstwa. Natomiast, właściwe jej wprowadzenie gwarantuje nam spokój w prowadzeniu biznesu, bez obawy dodatkowej kontroli
ze strony organów nadzorczych.


 

Po ostatniej prelekcji, nastąpi przerwa w DGCS Biznes Forum, a wszyscy zarejestrowani uczestnicy wydarzenia będą mogli udać się na Inaugurację turnieju X Mistrzostw Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open 2018 oraz wykład Pawła Dudzińskiego: „Szachowe drogi do niepodległości 1914  – 1918 w 100-leci odzyskania Niepodległości w Polsce” (sala turniejowa).

Gdy tylko zawodnicy usiądą do szachownic, zarówno prelegenci, audytorium jak i zaproszeni goście będą mogli powrócić do sal konferencyjnych na Networking B2B!
„…Networking B2B funkcjonuje na poziomie międzyorganizacyjnym, czyli odnosi się do całości działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo (focal firmy) w zakresie stwarzania i wykorzystywania relacji z innymi organizacjami…”.¹

14:00 – 16:00
Networking

¹https://mfiles.pl/pl/index.php/Networking

X Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach

X Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach

Szanowni Państwo,

zapraszamy na XI edycję Mistrzostw Polski Przedsiębiorców w Szachach, wyjątkowego wydarzenia, które każdego roku przyciąga uwagę elitarnego grona przedsiębiorców. W zeszłym roku gościliśmy ponad 100 przedsiębiorców z całej Polski, a o prestiżu oraz renomie wydarzenia świadczą nasi Patroni Honorowi, Sponsorzy oraz Media.

XI Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach odbędą się 4 października 2019 roku w Hotelu – Restauracji „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim: http://www.borowianka.pl/

Turniej szachowy to stała pozycja w naszym harmonogramie, w tym roku po raz drugi zdecydowaliśmy się na rozszerzoną formułę organizując III edycję DGCS Biznes Forum. Zarówno XI Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open 2019, jak i DGCS Biznes Forum umożliwią zarejestrowanym wcześniej uczestnikom rozbudowę profesjonalnej sieci kontaktów o potencjalnych partnerów biznesowych, inwestorów i podwykonawców. 

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania prelekcji prowadzonych przez wybitnych ekspertów Grupy DGCS oraz przedstawicieli rodzimego biznesu z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Wydarzenie to skierowane jest do właścicieli, prezesów i kadry zarządzającej.

Uczestnictwo w DGCS Biznes Forum umożliwi Państwu zdobycie nowych kontaktów oraz nawiązanie obiecujących relacji biznesowych.

Uroczystą inaugurację turnieju poprowadzą Patroni Honorowi wraz z Panem Ministrem Andrzejem Derą.

Na ceremonii zakończenia turnieju, wręczone zostaną puchary i nagrody dla najlepszych szachistów-przedsiębiorców w Polsce.

Zwieńczeniem obu wydarzeń będzie wspólne spotkanie wraz z zaproszonymi gośćmi w karczmie Borowianka.

Wpisowe dla wszystkich uczestników zgłoszonych do 27 września 2018 r.  wynosi:

– Pakiet Standard: 150 zł + VAT,

– Pakiet Premium: 250 zł + VAT (rezerwacja jednej doby hotelowej ze śniadaniem w Hotelu „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim).

W cenę wpisowego wchodzą:

  • Uczestnictwo w DGCS OPEN 2019 – XI Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach.

  • Faktura VAT za udział w konferencji i szkoleniu.

  • Licencja na DGCS System MAŁA FIRMA- oprogramowanie do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości 1590 zł.

  • Wszyscy zawodnicy i zaproszeni goście po zakończeniu turnieju zaproszeni są na „Polskie Jadło” z okazji jubileuszu 11-lecia turnieju DGCS OPEN.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali w poprzednich edycjach „złote zaproszenia” mają prawo do bezpłatnego udziału w tegorocznych Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS OPEN 2019.

Przyjedź, zagraj i zostań Mistrzem Polski Przedsiębiorców w Szachach!

Serdecznie zapraszamy!

Jak co roku ilość miejsc jest ograniczona!

Zapisy na:

http://szachy.dgcs.pl/formularz-rejestracyjny/

Grupy: